Novinky z diania na stavbe

Výstavba pokračuje v plánovaných termínoch, v rámci sekcie B prebieha debnenie a armovanie stropnej dosky nad 1. podzemným podlažím, ktorá bude zároveň nosnou doskou pre byty na 1. poschodí. V sekcii A bola vybetónovaná základová doska.

Medzičasom bola úspešne zrealizovaná aj prekládka verejného vodovodu, ktorá spočívala vo výmene starého potrubia v dĺžke 260 m, za nové potrubie z tvárnej liatiny.

Na cestnej komunikácii na ulici Veterná, ktorá bola rozkopaná kvôli uvedenej prekládke, prebehne po ukončení výstavby kompletná rekonštrukcia.

© Copyright 2015 LUCRON DEVELOPMENT a. s.. Created by Adbee. | Podmienky ochrany súkromia
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×